P.g.a tekniska problem kan inte bokningarna visas i kalendern
            Ring pastorsexpeditionen 033-169600 för information.

 

            Bokningar i Församlingsgården!                    Café    Ungdomslokalen    Kyrksal

 

 

2013 info@asperedssamarbetskyrka.se

www.asperedssamarbetskyrka.se