Här visas vilka tider som är uppbokade i Församlingsgården
            Ring pastorsexpeditionen 033-169600 för mera information.

 

          2021 info@asperedssamarbetskyrka.se

www.asperedssamarbetskyrka.se